Dobrodošli u Revenio

Usluge konzultacija

Djelatnost

i

Obavljanje usluga revizije

l

Usluge s područja financija i računovodstva

U

Usluge financijskih analiza i kontrola uključujući i dubinska snimanja

Usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza

Usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata

Usluge ostalog poslovnog savjetovanja

w

Usluge davanja poreznih savjeta na način kako je uređeno posebnim propisima

Usluge sudskog vještačenja

Izdavanje stručnih radova

Održavanje stručnih seminara i edukacije

Revizija  financijskih  izvjaštaja

-Euroleasing d.o.o.
-Agram invest d.d.
-Agram brokeri d.d.
-Autodubrovnik d.d.
-Euro Daus d.d.
-Agram life osiguranje d.d.
-Euroagram Tis d.o.o.
-Jadransko osiguranje d.d.
-Euroherc osiguranje d.d.
-Euroleasing d.o.o.
-Agram invest d.d.
-Agram brokeri d.d.
-Autodubrovnik d.d.
-Euro Daus d.d.
-Agram life osiguranje d.d.
-Euroagram Tis d.o.o.
-Jadransko osiguranje d.d.
-Euroherc osiguranje d.d.
-Grgić i partneri d.d.(odvjet.društvo)
-Pekodal d.o.o.
-Olma d.d.
-Šimić company d.o.o.
-Tanker d.d.
-Navalis d.o.o.
-Linijska nacionalna plovidba d.d.
-SB Tours d.o.o.
-Agram Trust d.d.
-Agram invest d.d.
-Agram Euro cash
-Agram cash
-Nixor d.o.o.
-H1 Telekom d.d.
-Djelo d.o.o
-Skladgradnja d.o.o.
-Sunce osiguranje d.d.
-Balinice d.o.o.
-Dolex d.o.o.
-K.K.Split d.d.
-Sardina d.d.
-Božo commerc d.o.o.
-Connecto mare d.o.o.
-Energnsen d.o.o.

Ostali poslovi

• Revizija EU projekata
• Uvid u poslovanje neprofitnih organizacija
• Dubinsko snimanje (due diligence) trgovačkih društava
• Revizija osnivanja trgovačkog društva i revizija povećanja/smanjenja temeljnoga kapitala
• Revizija podjele i pripajanja trgovačkih društava
• Procjena vrijednosti trgovačkih društava
• Procjena vrijednosti brenda
• Izrada elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice
• Usluge poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja
• Poslovno savjetovanje u području strukturiranja organizacije
• Usluge financijskih analiza
• Usluge financijsko-knjigovodstvenog vještačenja
• Usluge vještačenja primjerenosti otpremnine manjinskih dioničara
• Usluge vještačenja izgubljene dobiti i ostalih komercijalnih šteta
CroatianEnglish